REGULAMIN

REGULAMIN DOTYCZĄCY UCZESTNICTWA W TRENINGACH NA SALI KUZI SPORT Dokumenty do pobrania

1. W strefach treningowych mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby trenujące na podstawie niniejszej umowy

2. W obrębie stref treningowych nie mogą przebywać rodzice oraz osoby postronne, niezaangażowane w trening

3. Trenujący przybywają na strefę nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem treningu i są wprowadzani na salę przez trenera prowadzącego zajęcia

4. Po zakończeniu treningu udajemy się do szatni

5. Jeśli klubowicz chce zostać na sali po odbytym treningu, powinien udać się na antresolę

6. Właściciel obiektu nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni

7. Na strefę treningową przychodzimy:

8. - w stroju właściwym dyscyplinie, z wodą (najlepiej w bidonieunikamy mnożenia odpadów z tworzyw sztucznych)

9. - na boso, w baletkach lub skarpetkach antypoślizgowych (w przypadku akrobatyki)

10. Po wejściu na strefę treningową siadamy we wskazanym dla grupy oczekującej miejscu (ławka lub wydzielona strefa)

11. Przy każdej strefie treningowej znajduje się trójdzielny pojemnik w którym pozostawiamy: zdjęte skarpetki, wodę mineralną i kosztowności tj. telefony , portfele, klucze i biżuterię

12. Zarówno w ramach treningu jak i podczas przebywania na antresoli należy zachować spokój i kulturę, niezakłócające przebiegu treningu

13. Zabrania się przebywania na siłowni osób poniżej 16 roku życia. Osoby młodsze mogą przebywać w strefie siłowniowej tylko i wyłącznie w przypadku gdy wymaga tego przebieg zajęć prowadzonych pod okiem wykwalifikowanego trenera

14. Zabrania się samodzielnego emitowania muzyki lub zakłócania spokoju obiektu

15. Zabrania się spożywania jedzenia w strefach treningowych

16. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, wyrobów nikotynowych, spożywania alkoholu

17. Zabrania się wprowadzania zwierząt na salę

18. Uprasza się o przestrzeganie kultury języka i wypowiadanie się z szacunkiem do współćwiczących

19. Na terenie obiektu przy ul. Św. Michała 50-56 obowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h, niezależnie od środka transportu. Prosimy o respektowanie ww. wymogu, gdyż nadmierna prędkość zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci poruszających się po całym obiekcie

logotype1 logotype2 logotype3 logotype4